Etiket ve Kategori Kullanımının SEO Etkisi

etiket ve kategoriler seo için nasıl optimize edilir

Etiket ve kategori kullanımı, daha önceki yıllara nazaran günümüzde hem Google hem de diğer arama motorları için büyük bir önem taşıyan maddeler haline geldi. SEO söz konusu olduğu zaman, ortaya çıkan titiz çalışma gerekliliği, internet sitelerinin kategori ve etiket düzenleri üzerinde de kendini göstermiş oldu. Doğru etiket ve kategori kullanımı, SEO konusunda büyük bir avantaj ortaya çıkartabilecekken, önceki yıllardan kalan alışkanlık ile devam ettirilen kategori ve etiket stratejisi, SEO çalışmaları için bir köstek haline dönüşebilir.

SEO çalışmalarına eşlik eden kategori ve etiket kullanımı!

Etiket ve Kategori

Daha önce de belirtildiği gibi Google ve diğer arama motorlarının, kategori ve özellikle de etiket kullanımı noktasındaki web sitelerden beklentileri, ciddi anlamda bir değişim gösterdi. Temel olarak söylenebilir ki bilhassa da etiket konusunda Google, kategori ile aynı seviyede yer alan bir kullanım alışkanlığı beklemeye başladı. Dolayısıyla kategori kadar etiketler de SEO için büyük bir önem kazandır.

SEO uyumlu kategori kullanımı!

İlk olarak belirtmek gerekirse Google için birçok durumda kategori sayfası, içeriklerden çok daha önemli bir konumda yer alabilir. İnternet sitesinin link inşasındaki ilk adımı olan kategoriler, Google için büyük bir önem taşır. Kategori kullanımında, daha öncelerinden farklı olarak daha genel isimleri kullanmakta fayda. Hem haber siteleri hem de elektronik ticaret siteleri için kategorisi hazırlanma süreci, titizlikle gerçekleştirilmelidir.

Bir e-ticaret sitesi üzerinden örnek vermek gerekirse, ürünlerin kategori düzeni, ürün başlıkları ile birlikte hazırlanmalıdır. Ürün isimlerinde “elbise” yer alıyorsa, aynı isme sahip bir “elbise” kategorisi hazırlanması yerine, elbise markalarını içeren kategoriler hazırlanmalıdır. Aynı şekilde etiket konusunda da benzer bir yol izlenmesi gerekmektedir.

Bu durumun sebebi ise, Google’ın ve diğer arama motorlarının, “elbise” olarak yapılacak bir arama için çıkaracağı sonuçların netliğidir. Hem ürün isminde hem etiket isminde hem de kategori isminde aynı kelimenin yer aldığı düşünüldüğünde, Google’ın da hangi bağlantıyı önde çıkaracağı sürecinde sorun oluşabileceğini düşünmek zor olmayacaktır.

Blog ve haber sitelerinde de benzer durumlar geçerli olacaktır. Birbiri ile aynı isme veya benzer isme sahip olan kategori uzantıları, Google’ın sıralamalarında olumsuz bir etki oluşturacaktır. Haber siteleri ve blog siteleri için bir örnekle bu konuya da daha detaylı açıklık getirmek gerekirse, “SEO nasıl yapılır?” başlığına sahip olan bir içerik oluşturulduğu düşünüldüğünde, en doğru kategori seçimi, sadece “SEO” ismini taşıyacak kategori olacaktır. Bu durumlarda en doğru kategorinin kullanılabilmesi için, mümkün olan en genel kelime veya kelime öbeğini belirlemek gerekiyor.

Özetle kategori konusunda içeriklerle çakışacak tam kelime kullanımından kaçınmak gerektiğini söylemek yanlış olmayacaktır. Google ve diğer arama motorları üzerinde yapılacak kullanıcı aramalarını hedef alacak ancak içeriklerle de çelişmeyecek kategori düzeni meydana getirilmelidir.

Kategori düzenindeki bir diğer önemli nokta ise, kategori sayısıdır. Daha önce de belirtildiği gibi bilhassa da Google için kategori sayfaları, birçok defa içeriklerden çok daha önemlidir ve sıralamalarda daha önde yer alma amacı taşır. Nitekim içinde bulunduğumuz yıllarda arama sonuçlarında alt sayfaların yer alması da bu durumu destekleyen örneklerdendir.

Kategori sayısında en önemli belirteç, açılacak olan kategorinin ne sıklıkla içerik alacağı ve bu içeriklerin kaliteleri olacaktır. Haber siteleri ve e-ticaret siteleri için bu konuda dikkatli olmak gerekmektedir. Sık sık güncellenmeyen, içeriği bulunmayan veya çok az olan kategoriler, SEO konusunda olumsuz etki oluşturacaktır. Indeks hızı konusunda da çok büyük olmasa da olumsuz etki gösterecektir. Düzenli olarak güncellenecek ve ilgili içeriklerle doldurulacak kategoriler, SEO çalışmalarını doğrudan olumlu yönde etkileyecek faktörlerdendir.

Kategori kullanımında son olarak üstüne basarak söylenebilecek bir detay daha bulunmaktadır: Kategori açıklaması! Kategori sayfalarında mutlak suretle hem meta açıklaması hem de sayfa içerisinde açıklama bulunması gerekmektedir. Zira farklı anahtar kelimelerin ve içerik oranının dengelenmesi için kategori açıklamaları büyük bir önem taşır. Meta ve sayfa içi açıklaması olmayan kategoriler, Google ve diğer arama motorları tarafından zayıf sayfalar olarak değerlendirilir ve SEO çalışmalarına doğrudan etki gösterir.

SEO uyumlu etiket kullanımı!

Etiket ve Kategori

Etiket kullanımı ise son yıllarda, arama motorlarının ilk alışkanlıklarına nazaran çok ciddi bir değişim gösterdi. Bu değişimin neticesi olarak bilhassa da Google, etiket kullanımının bir nevi kategori olarak değerlendirilerek kullanılmasını bekliyor. Bu noktada yapılacak en büyük yanlış ise, içeriklerden alakasız olarak kullanılan ve içeriklerle örtüşen etiketlerin kullanılmasıdır.

Bir örnekle devam etmek gerekirse; bir içerin hem başlığının hem kategorisinin hem de etiketinin aynı isme sahip olduğu düşünüldüğünde, Google hangi URL’yi önce çıkaracağı konusunda bir çelişkiye düşecektir. Bununla beraber bu URL’lere birbirini tekrar eden içerik görüşünü getirecek ve hem içeriğin sıralaması düşecek hem de site otoritesine olumsuz etki oluşturacaktır. Bu noktada, tıpkı kategori seçiminde olduğu gibi etiket kullanımda da benzer bir yaklaşım getirilmelidir.

SEO uyumlu etiket kullanımı için dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta da tıpkı kategorilerde olduğu gibi özellikle önemli etiket sayfalarında hem meta hem de sayfa içi açıklama kullanılması gerektiğidir. Aynı şekilde etiket seçiminde, o etiket ile ilgili üretilecek haber veya içeriklerinde sürdürülebilir olup olmayacağıdır. Nitekim içeriği az veya olmayan kategori sayfaları hem sıra kaybı hem de otorite kaybı olarak kendini gösterecektir.

Etiket ile ilgili özet bir açıklama yapmak gerekirse, belki de son dönemlerde en çok dikkat edilerek kullanılması gereken alanlardan biri olmuştur. Aşırı etiket kullanımından ziyade, içleri doldurulabilecek yani sürekli güncellik sağlayabilecek etiketler tercih edilmelidir ve mutlak suretle ilgisiz etiket kullanımından kaçınılmalıdır. Son olarak tekrar belirtmek gerekirse Google, internet sitelerinin etiket kullanımlarında tıpkı kategori kullanımlarındaki gibi bir özen gösterilmesini beklemeye başlamış durumdadır.

Author:
SEO ve Dijital Pazarlama Ajansı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Teklif Al

Bize projenizi anlatın. En kısa süre içerisinde tarafınıza dönüş yapacağız.