Dijital Pazarlama

Dijital Nedir?

Dijital;

 • Kullanıcıların kendi deneyimlerini yaşayabildiği, Pazarlamacıların ise bir araç olarak kullandığı, müşteri geri bildirimlerini topladığı, mesajlarını ve pazarlama taktiklerini sergileyebildiği bir medya kanalıdır.
 • Dijital medya, içeriği keşfetmenin (kullanıcılar için) ve müşterilerle bağlantı kurmanın (pazarlamacılar için) son 10 yıl içerisinde belirginleşen yeni bir pazarlama yoludur.
 • Dijital, yalnızca bir pazarlama kanalı değil, insanların medyaya, birbirlerine ve çevrelerindeki dünyayla nasıl etkileşime girdiğine ilişkin farklı bir düşünce biçimidir.
 • Dijital, müşterilerinizi segmente etmenizi sağlayarak, müşterilere iletmek istediğiniz mesajların ölçülebilir bir şekilde kişiselleştirmenizi sağlar.(Farklı müşteri segmentlerine, farklı içerik pazarlaması)
 • Dijital dünyada markanız adına başlayan konuşmaların ve yorumların çoğu genellikle tüketiciler tarafından gerçekleştirilmektedir.

Pazarlama Nedir?

American Marketing Association (AMA) Tanımı (2013) 

Genel olarak toplum için değer üreten teklifler oluşturmak, iletmek, sunmak ve bu fikirlerin alışverişinde bulunmak için faaliyetler, kurumlar ve süreçler dizisidir.

Philip Kotler, (2012) kimdir?

 • Hedef bir pazarın kar amaçlı ihtiyaçlarını karşılamak için keşfetme, yaratma ve sunma sanatıdır.
 • Pazarlama, gerçekleşmemiş ihtiyaç ve arzuları tanımlar.
 • Aynı zamanda, belirlenen pazarın boyutunu ve kar potansiyelini tanımlar ve ölçer.

Kotler ve Armstrong, (1991)

 • Pazarlama, yalnızca “yeni müşteriler aramak ve bulmak” için basit bir uygulama olarak çok dar bir şekilde yorumlanabilir ama aslında pazarlamanın rolü çok daha büyüktür, çünkü sadece “yeni müşteriler bulmak” veya “ürünler için ek talep yaratmak” ile sınırlı bir basit anlayış değildir. Pazarlama, talebin seviyesini, zamanlamasını ve niteliğini, organizasyonun hedeflerine ulaşması için şekillendirmek için geniş bir stratejidir.
 • Pazarlama, hedef pazarların ihtiyaç ve isteklerini belirleyerek örgütsel hedeflere ulaşmayı ve istenen spesifikasyonları rakiplerinden daha etkili ve verimli bir şekilde bu pazarlara sunmayı hedefleyen seçkin bir felsefedir.

Dijital Pazarlama Nedir?

Dijital pazarlama;

 • İnternet’in gücünü kullanarak bir ürüne, hizmete veya servise talep yaratılmasını sağlamaktır ve bu taleplere yönelik yenilikçi ve tatminkar stratejiler sunmaktır.
 • İnternet dünyası etkileşimli bir araçtır ve fikir alışverişlerine olanak sağlar.
 • Günümüzde Pazarlamanın tamamı neredeyse İnternet üzerinden uygulanmaktadır – ürünler ve hizmetler web sitelerinde konumlandırılmış ve tanıtılmış, satın alınmaya ve dağıtılmaya hazır bir şekilde müşterilere sunulmuş durumdadır.
 • İnternet, tüketicilere çok fazla içerik sunmaktadır, bu içerik yoğunluğu arasında kendinize pazar payı edinmek için diğer markalardan kendinizi farklı bir şekilde konumlandırmamız ve müşteriye diğer markalardan daha fazla değer sağlamanız gerekmektedir.

Dijital Pazarlama = Pazarlama diyebilir miyiz?

 • İnternet üzerinden pazarlama, geleneksel pazarlama kurallarını tamamen çiğneyeceği anlamına gelmez. Aksine, İnternet daha yenilikçi ve hızlı dönüşüm sağlayabilecek pazarlama stratejileri geliştirebilir ve bunları geleneksel pazarlama taktiklerinin üzerine koyarak daha hızlı yol kat etmenizi sağlar.
 • Dijital pazarlamada değişmeyen değerler;
 1. Kâr = Gelir – Maliyet
 2. Markalar, ürünlerini veya hizmetlerini değerli bulan kullanıcılar arasında sadakat oluşturur.
 3. Deneyimlere göre, pazarlama markanın ihtiyaçlarına değil kullanıcıların kendi ihtiyaçlarına göre yapıldığında kullanıcılar ürünlere ve hizmetlere tutkuyla bağlanırlar.
 • Aslında, ‘geleneksel’ pazarlama ve dijital pazarlama arasında temel bir fark yoktur. Bu iki kavram tek ve bütündür.
 • Sonuçta, her pazarlamanın amacı, hedef pazarların ihtiyaç ve isteklerini belirlemek ve istenen spesifikasyonları rakiplerinden daha etkili ve verimli bir şekilde bu pazarlara sunmaktır.

Dijital Pazarlama Hizmeti

Marka bilinirliğinizi arttırmak ve sitenize daha fazla trafik, müşteri çekmek için uzmanlarımızdan yardım alabilirsiniz.

  Teklif Al

  Bize projenizi anlatın. En kısa süre içerisinde tarafınıza dönüş yapacağız.