301 Yönlendirme ve HTTP Yönlendirme Rehberi

301 yönlendirmeler

Site taşıma, geçici yönlendirme ve kalıcı yönlendirmeler hakkında teknik bilgilerin yer aldığı rehberimiz ile sizde 301 ve HTTP yönlendirmeleri hakkında tüm merak ettiklerinizi öğrenebilirsiniz. HTTP yönlendirmeleri, URL yönlendirmeleri olarak da bilinen yönlendirmelerdir. Sayfa, form ve web sitelerindeki eski URL adreslerinin yeni bir URL adresinde açılmasını sağlamaktadır.

Ziyaretçi tercihi ve özel bilgilerine göre (form verileri, konum bilgileri vb.) ilgili sayfaya yönlendirilmesini sağlayan kodlardır (HTTP Durum Yanıt Kodları) . URL yönlendirmesi yapılırken yapı olarak kodlar arasındaki farklar benzer özellikler taşımaktadır. Tarayıcıda 301 yönlendirme ve 302 yönlendirme kodlarından biri kullanıldığında fark anlaşılmamaktadır. İki kod da aynı işlemi yapmayı sağlamaktadır. A sayfasından B sayfasına sayfayı düzgün bir şekilde yönlendirmektedir.

Kodlar arasındaki farklar uygulamanın arka planında gerçekleşmektedir. Arkaplan üzerinde Cache (önbellek) bilgilerini saklayıp saklamayacağına karar vermek gibi düşünebilirsiniz.

Arama motorları da bu kodları benzer şekillerde değerlendirirler. 301 ve 302 yönlendirmeleri arasındaki farkları,  Yönlendirme Türleri başlığı altında inceleyeceğiz.

301 ve 302 sunucu yanıtları

Yönlendirme Türleri

Arama motoru ve browser’lar, sayfanızda bir yönlendirme işlemi gerçekleştirildiğinde, bu işlemi yorumlamak için yönlendirme türlerine ihtiyaç duyarlar.

Yöntem 1: Geçici Yönlendirme

Web siteniz bakım aşamasında olduğunda geçici yönlendirmeler ile site bakım sayfasına yönlendirilebilir. Bir sayfaya bağlanmaya çalışan tarayıcı ya da arama motoru botu sunucuya URL’e bağlanma isteği gönderir. Sunucu bağlanılmaya çalışan URL’in devre dışı olduğunu onun yerine farklı bir URL’in geçici olarak kullanılacağı yanıtını gönderir. Bu işlemde tarayıcı ve arama motorları yeni URL üzerinden sayfayı açarken eski URL’e ait bilgileri korurlar.

HTTP 302 geçici yönlendirme

Yöntem 2: Kalıcı Yönlendirme

Silinen ya da bağlantı ismi değiştirilen eski bağlantı sayfasında (URL) kalıcı yönlendirmeler kullanılır. Bu işlemde istek gönderen tarayıcı ve arama motorlarında eski sayfaya ait önbellek bilgileri silinecektir.

HTTP 301 kalıcı yönlendirme

Yöntem 3: Özel ve Alternatif Yönlendirmeler

Kalıcı ve geçici yönlendirmeler dışında web sitesinin ihtiyacı için farklı yönlendirme biçimleri uygulanmaktadır. Dosya indirme sitelerinde bu tarz yönlendirme durumları ile çok sık karşılaşırsınız. Bu tarz değişik sistemler için alışılmış yönlendirme biçimleri yeterli değildir. Bunun gibi özel durumlar için özel yönlendirmeler ve alternatif yönlendirmeler kullanılmaktadır. HTTP post ve get işlemleri aynı anda yönlendirmede kullanılabilir. Dosya indirme başlatıldığı anda veya belirlenen zaman aralığında sayfanın başka bir sayfaya geçişi sağlanabilir. Yönlendirilen sayfa belirli bir süre kullanıcının ekranında kalırken, istek gerçekleştirildikten sonra belirlenen URL adresine gidecektir.

Özel yönlendirmeler

Anket, test, bilgi formu gibi formların içeriklerine göre farklı sayfalara yönlendirilmesi; sunucu tabanlı, JavaScript ve meta tag kullanılarak yapılan yönlendirmeler özel ve alternatif yönlendirmelere dahil edilebilir.

Özel yönlendirmeler 2

Bir sayfanın istenilen dilde açılması kalıcı yönlendirmelere örnek gösterilebilir.

Dil yönlendirmeleri

Özel ve alternatif yönlendirmelerin çoğunda 301 ve 302 gibi yönlendirme kodları işleme dahil edilmektedir.

Kalıcı Yönlendirmeler

Kalıcı yönlendirmeler HTTP Protokolleri istek yanıt kodlarında 301 ve 308 olarak geçer.

301 yönlendirme (301 Moved Permanently – 301 Kalıcı olarak taşındı)

HTTP yanıt durum kodları içerisinde en önemli olanıdır. URL bağlantıları üzerinde yaptığınız kalıcı değişiklikleri mutlaka 301 yönlendirmeler ile farklı bir sayfaya yönlendirmeniz gereklidir. Güven, kalite ve arama motoru sıralamalarınızın daha iyi olması için bu yönlendirmelere dikkat edilmesi gerekir. 301 yönlendirmeler tarayıcı ve arama motorlarına kalıcı olarak taşındı yanıtını verdiklerinde, tarayıcı ve arama motorlarında ilgili URL bağlantısının ön belleği temizlenecektir. Bakım modları için uygun değildir.

Bazı Google çalışanları geçici yönlendirmelerin kalıcı yönlendirmeler ile aynı etkiyi yapacağını açıklamıştır. Bu konuda web site sahiplerinin yaptığı bağımsız testlerde kalıcı yönlendirmelerden daha iyi sonuçlar aldığı gözlemlenmiştir.

301 Yönlendirme Neden Gereklidir ?

301 yönlendirme yapmanız için bazı nedenler; Sitenizdeki kaldırılmış / değiştirilmiş eski URL‘i sık kullanılanlara eklemiş ziyaretçi, URL değiştiği için sayfaya ulaşmaya çalıştığında hata sayfasına düşecektir. Sık kullanılanlar hariç tarayıcıların kendi otomatik önbellekleme sistemi bulunur. Bir sayfa sık kullanılanlara alınmasa dahi çok sık ziyaret ediliyorsa tarayıcı geçmiş ön belleği bunu depolar.

Arama çubuğuna arama için bir kelime yazıldığında daha önce girdiğiniz siteler önerilerde çıkar. Lakin ziyaretçi adres çubuğundaki adrese ulaşmaya çalışıp sürekli hata sayfasına düşerse, bu siteniz açısından olumsuz bir izlenim bırakır. Arama motorları botları da tarayıcılardan çok farklı çalışmaz. Sunucu ile iletişim kurarken kullandığınız tarayıcı ile aynı istekleri gönderir ve yine tarayıcılara gönderilen aynı yanıtları alırlar.

Değerlendirme sistemleri ise sayfa ziyaretçilerini taklit etme şeklindedir. Sitenizdeki Eski URL‘i taramaya çalışan arama motoru robotları, URL değiştiği için sayfaya ulaşamadığı durumlarda hata sayfasına düşecektir. Search Console üzerinde > Tarama > Tarama Hataları alanından bu hataları görebilirsiniz. Bu hatalar çoğaldıkça siteniz kalite açısından değer kaybedecektir. 301 yönlendirme, iki ya da daha fazla içeriği tek bir sayfa içerisinde toplamak istediğinizde de kullanılabilir.

Web sitenizi yeni bir adrese taşıdığınızda mutlaka kullanmalısınız. Aksi taktirde eski sitenizin arama sonuçlarında kazandığı kalite değerlendirmelerini kaybedersiniz.

301 yönlendirme ile eski alan adını yeni alan adına taşıma

Alan adınızda bir adres değişikliği firma ismi değişimi , SSL sertifikası eklenmesi sonucu HTTP’den HTTPS’ye yönlendirilmesi veya mevcut alan adınız korunarak içeriklerin bir subdomain adresine aktarılması şeklinde olabilir.Mevcut site adresinde değişiklik yaptığınızda, arama motoru dizinlerine yaptığınız değişiklikleri mutlaka bildirmelisiniz. Gerekli işlemler doğru şekilde yapılmadığı takdirde, sitenize ait sıralamalarınızı arama sonuçlarından belirli bir süre tamamen kaybetmiş olacaksınız.

Adres değişikliği bildirimlerini arama motoru webmaster yönetim araçları içerisinde yapmadan önce 301 yönlendirme ile yeni sitenize yönlendirme işlemlerini tamamlayın. Yönlendirme işlemi yaparken yeni adresinizde www kullanıp kullanmadığınıza dikkat edin. Yönlendirdiğiniz eski sitenizdeki ve yeni sitenizdeki alt URL satırlarının birebir aynı olduğunu doğrulayın.

http://örneksite.com/herhangi-bir-makale

http://yeniörneksite.com/herhangi-bir-makale

Google Search Console sayfasını açın. Yeni alan adınızı veya aynı alan adı üzerinde kullanacağınız yeni URL’yi ekleyin. Sahipliğini doğrulayın. Eski alan adı yönetim sayfanıza girin. Sağ üst köşedeki Çark simgesine tıklıyoruz.

Site taşıma adres değişikliği

Açılan Sayfaki yönergeleri takip edip işlemi bitiriyoruz.

Site taşıma adres değişikliği yönergeleri

301 yönlendirmeler için gerekli kodlar Altta verilmiştir.

 

HTTP adresinden HTTPS adresine 301 yönlendirme

Bu tarz bir adres değişikliği yaptığınız zaman site taşıma başlığımızda verdiğimiz işlemlerin aynısı yapmanız gerekmektedir. Öncelikle HTTPS sayfanızı adres çubuğuna yazarak adresin  düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol edin.

https://www.örneksite.com/

HTTP adreslerini HTTPS adreslerine yönlendirirken sunucu tabanlı yönlendirmeler tercih edilmelidir.

.htaccess kullanımını destekleyen Linux sunucularda

RewriteEngine On 
RewriteCond %{SERVER_PORT} 80
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^(www\.)?örneksite\.com
RewriteRule ^(.*)$ https://www.örneksite.com/$1 [R,L]

Kodunu kullanabilirsiniz.

 

IIS ve Plesk kullanan sistemler için web.config dosyası örneği:.

<configuration>
<system.webServer>
<rewrite>
  <rules>
	<rule name="HTTP to HTTPS redirect" stopProcessing="true"> 
	<match url="(.*)" /> 
	<conditions> 
		<add input="{HTTPS}" pattern="off" ignoreCase="true" />
	</conditions> 
	<action type="Redirect" redirectType="Permanent" url="https://{HTTP_HOST}/{R:1}" />
</rule>  
  </rules>
</rewrite>
</system.webServer>
</configuration>

HTTP’den HTTPS’e geçişlerde sorun yaşarsanız, hosting firmanızdan yardım isteyin. Bazı hosting firmalarında SSL gerektiren işlemlerde teknik yönlendirmeleri sadece kendi panellerinden sağlar.

PHP kodu ile yeni alan adına 301 yönlendirme

Bu kodları root dizini içindeki index.php dosyasına kaydedin. Siteyi kalıcı olarak yeni siteye yönlendirecektir.

<?php
header("Location: http://www.örneksite.com",TRUE,301);
?>

 

ASP kodu ile yeni alan adına 301 yönlendirme

Bu kodları root dizini içindeki default.asp dosyasına kaydedin. Siteyi kalıcı olarak yeni siteye yönlendirecektir.

<%@ Language=VBScript %>
<%
Response.Status="301 Moved Permanently"
Response.AddHeader "Location","http://www.örneksite.com"
%>

 

htaccess kodu ile yeni alan adına 301 yönlendirme

Bu kodları root dizini içindeki .htaccess dosyasına kaydedin. Siteyi kalıcı olarak yeni siteye yönlendirecektir.

RewriteEngine on
RewriteCond %{HTTP_HOST} !^www\.örneksite\.com
RewriteRule (.*) http://www.örneksite.com/$1 [R=301,L]

 

Tarayıcı dil ve Bölgesel tespiti 301 yönlendirme

İçerikleri birden fazla dilde yazılmış internet siteleri için tarayıcı dil tespiti yapılarak uygun dil sürümüne yönlendirmeler yapabilirsiniz. .htaccess dosyası index.php dosyası veya defaut.asp dosyalarınıza ekleyeceğiniz küçük kodlar, web siteniz için çok faydalı iyileştirmeler sağlayacaktır. Bu yazımızda en çok kullanılan dil yönlendirme biçimleri için çeşitli örnekler vereceğiz.

Önemli not:

Web sitenizin ana dilinin root dizininde bulunması dil yönlendirmelerini zorlaştırır. İleri düzey programlama bilgisine sahip değilseniz,  dil yönlendirmelerini destekleyecek 3. Parti yazılımları kullanmıyorsanız sitenizin root dizinine herhangi bir dil içeren site kurulumu yapmamalısınız. Sitenizin alt URL ya da subdomain’ine yönlendirilmiş ziyaretçi manüel dil seçenekleri ile site ana dizinindeki dil seçeneğine gitmek istediğinde tarayıcı dil belirleme kodlarının tekrar devreye girmesi sonucu tekrar aynı sayfaya yönlendirilecektir.

Bu istenmeyen sıkıcı durumlara neden olabilir. Her ne kadar bu sistem gelişmiş kodlama sistemleri, 3. parti yazılımlar ve kullanıcı tanımlayıcı bilgileri ile çözülebilecek bir durum olsa da, bu tür sistemler  çok kullanışlı olmayacaktır. 

 

Dil yönlendirme hataları

Dil yönlendirmeleri için URL Örnekleri

Alt URL için uygun dil yönlendirmesi:

http://örneksite.com -- Yönlendirme ana dizini

http://örneksite.com/tr -- Türkçe sayfa

http://örneksite.com/en - İngilizce sayfa

http://örneksite.com/de - Almanca sayfa

HTML siteler için dil yönlendirmesi

http://örneksite.com -- Yönlendirme ana dizini

http://örneksite.com/tr.html -- Türkçe sayfa

http://örneksite.com/en.html - İngilizce sayfa

http://örneksite.com/de.html - Almanca sayfa

 

Subdomain için uygun dil yönlendirmesi:

http://örneksite.com -- Yönlendirme ana dizini

http://tr.örneksite.com/- Türkçe sayfa

http://en.örneksite.com/ - İngilizce sayfa

http://de.örneksite.com/ - Almanca sayfa

 

Yukarıda verdiğimiz örnekte site root dizini içerisinde tek bir dosya ile yönlendirme sistemi kuruludur. .htaccess, default.asp ve index.php dosyalarından herhangi biri ile yönlendirme işlemi gerçekleştirilir. Uygun yazılım desteği olmayan bir sistem için ise index.html içerisine dahil edilmiş javascript kodları sayesinde de yönlendirme işlemi sağlanabilmektedir. Javascript’in fazla tercih edilmemesinin sebebi, site izinlerinde javascript kapalı olan tarayıcıların bu yönlendirme biçimini kullanamayacak olmasıdır. Diğer seçeneklerin çalıştığı durumlarda Javascript kodları ile yönlendirme yapmayın.

 

Uluslararası ve Bölgesel Dil Kodları

Uluslar arası dil kodlar (2’li sistem)

Uluslararası ve bölgesel dil kodlarını web projeleri, çeşitli uygulama ve programlarınızda da kullanabilirsiniz.

Uluslararası dil kodlarında 2’li sistem kullanılır:

tr = Türkiye / Türkiye

en = İngilizce / Uluslararası

Bölgesel dil kodları

Bölgesel dil kodlarında  2’li sistemin sonunda ” – ” eklenip bölge kodu girilerek, belirli bir ülkenin bölge ve lehçesine göre tercihleri belirler.

tr-TR = Türkçe / Türkçe

en-GB = İngilizce / İngiltere

en-US = İngilizce / Amerika Birleşik Devletleri

 

Web sitenizde kullanmanız için örneklerimizde sadece 2’li dil kodlaması örnekleri vereceğiz. 2’li sistemler küçük ve orta ölçekli işletmelerin ihtiyaçlarını karşılamak için yeterlidir.

Arama motorları için hreflang ayarları

Arama motoru botlarının yönlendirilmiş sayfalarınızın taramasını yaparken kullandığı dili doğru belirleyebilmesi için hreflang etiketlerini kullanmalısınız. Bu işlem hizmet verdiğiniz ülke ve bölgenin arama sonuçlarında daha kolay ve daha iyi sıralamalar elde etmesini sağlayacaktır.

Arama motorları tarafından tavsiye edilen hreflang etiketi:

<link rel="alternate" hreflang="es" href="http://tr.örneksite.com/" />

Şeklinde belirtilmiştir. Bu şekilde kullanılan hreflang etiketi her ne kadar doğru kabul edilse de, yeni güncellemeler ile beraber bir çok kuruluş dil belirteçlerini html etiketi içerisine almıştır.

Alttaki örnekler en çok kullanılan tavsiye edilen yeni etiketleme biçimleridir.

<html lang="tr">

<html lang="tr-TR">

<html lang="en-">

<html lang="en-EN">

<html lang="en-US">

 

ASP ile dil Yönlendirmesi

Bu örneğimizde 2’li kodlama sistemi kullanılarak bir alt URL sayfasına yönlendirilme yapılmaktadır.

Case ” bu aralığa ilgili ülkenin 2’li dil kodu girilecek ”

Case "tr"

strRedirect = ” yönlendirme yapılacak kısa URL”

strRedirect = "tr"

Response.Redirect yönlendirme yapılacak adresi belirtme için kullanılır . strRedirect ile kısa dile göre yönlendirilecek kısa URL adresleri değiştirilebilir.

Response.Redirect("http://" & strRedirect & ".örneksite.com/")

Sonuç: http://tr.örneksite.com/ adresine yönlendirilir

Response.Redirect("http://örneksite.com/" & strRedirect & "/" )

Sonuç: http://örneksite.com/tr/ adresine yönlendirilir

Kodlamanın tamamı alttadır:

<%

Dim strLanguage,strRedirect
strLanguage = lCase(Request.ServerVariables("HTTP_ACCEPT_LANGUAGE")).substring(0,2)

Select Case strLanguage

Case "tr"
strRedirect = "tr"
Case "en"
strRedirect = "en"
Case "de"
strRedirect = "de"
Case Else
strRedirect = "tr"
End Select

Response.Status = “301 Moved Permanently”
Response.Redirect("http://" & strRedirect & ".örneksite.com/")
%>

JavaScript ile dil Yönlendirmesi

Javascript örneği içerisinde 3 farklı yönlendirme alternatifleri gösterilmektedir. Doğru çalışabilmesi için kullanmadığınız yöntemleri JavaScript kodları içerisinden silmelisiniz:

<script>

//Javascript Yönlendirmede Browser belirlemek için 2 karakterli ülke kodlarını kullanabilirsiniz:

var langcodes=new Array("tr", "en", "de", "default")

//web sitenizi http://örneksite.com/tr şeklinde bir alt klasör dil yönlendirmesine yönlendirmek için olan kod biçimidir:
var langredirects=new Array("tr/", "en/", "de/", "tr/")

//web sitenizi http://örneksite.com/turkce.html şeklinde bir alt klasör dil yönlendirmesine yönlendirmek için olan kod biçimidir:
var langredirects=new Array("turkce.html", "english.html", "deutch.de", "turkce.html")

//web sitenizi http://tr.örneksite.com/ şeklinde bir alt klasör dil yönlendirmesine yönlendirmek için olan kod biçimidir:
var langredirects=new Array("http://tr.örneksite.com", "http://en.örneksite.com", "http://de.örneksite.com", "http://tr.örneksite.com")

var languageinfo=navigator.language? navigator.language : navigator.userLanguage
var gotodefault=1

function redirectpage(dest){
if (window.location.replace)
window.location.replace(dest)
else
window.location=dest
}

for (i=0;i<langcodes.length-1;i++){
if (languageinfo.substr(0,2)==langcodes[i]){
redirectpage(langredirects[i])
gotodefault=0
break
}
}

if (gotodefault)
redirectpage(langredirects[langcodes.length-1])

</script>

.httaccess ile dil Yönlendirmesi

Kullandığınız Dil veya Ülke Kodlarını, Seo için dil ve bölge kodları adlı sayfamızdan bulabilirsiniz.

örnek 1

Ziyaretçileriniz sitenizin kök URL dizinini yazdıklarında, tarayıcısı ile eşleşen uygun dil sürümüne yönlendirilecektir. İlk örnekteki kod, subdomain yönlendirmeleri içindir. Eğer uygun dil sürümü yoksa ziyaretçi hangi dilde olduğuna bakılmaksızın ingilizce olan sayfaya yönlendirilecektir. Bazı sunucu firmalarınada RewriteEngine on komutunu bir kez yazmak yeterli olduğu gibi bazı istisnalarda alttaki gibi çalışmaktadır.

#Browser dili Türkçe ise sayfa Türkçe subdomain sayfaya yönlendirilecektir.
RewriteEngine on
RewriteCond %{HTTP:Accept-Language} ^tr [NC]
RewriteRule .* http://tr.örneksite.com [R=301,L]

#Browser dili Arapça ise sayfa Arapça subdomain sayfaya yönlendirilecektir.
RewriteEngine on
RewriteCond %{HTTP:Accept-Language} ^ar [NC]
RewriteRule .* http://ae.örneksite.com [R=301,L]

#Eşleşen sayfa dili bulunamadığı takdirde sayfa ingilizce subdomain sayfaya yönlendirilecektir.
RewriteEngine on
RewriteRule .* http://en.örneksite.com [R=301,L]

Örnek 2

Eğer sunucunuz çalıştırıyorsa alttaki şekilde de yazabilirsiniz:

RewriteEngine on
RewriteCond %{HTTP:Accept-Language} ^tr [NC]
RewriteRule .* http://tr.örneksite.com [R=301,L]

RewriteCond %{HTTP:Accept-Language} ^ar [NC]
RewriteRule .* http://ae.örneksite.com [R=301,L]

RewriteRule .* http://en.örneksite.com [R=301,L]

örnek 3

Dilerseniz sayfalarınızı

http://www.örneksite.com/en

şeklinde oluşturabilirsiniz.

RewriteEngine on
RewriteCond %{HTTP:Accept-Language} ^tr [NC]
RewriteRule ^$ /tr/[L,R=301]

RewriteEngine on
RewriteCond %{HTTP:Accept-Language} ^ar [NC]
RewriteRule ^$ /ae/[L,R=301]

RewriteEngine on
RewriteRule ^$ /en/[L,R=301]

Dil yönlendirmelerinizin test edilmesi

Chrome içinde test etmek için :

 • Adres çubuğunun yanındaki 3 noktalama işaretine tıklayın
 • En alt kısımdan gelişmiş seçeneğini seçin
 • Diller sekmesine gelip test etmek istediğiniz dili varsayılan seçin.
 • Tarayıcıyı yeniden başlatın.

 

 • Chrome dil ayarları

Firefox üzerinden test etmek için :

 • Adres çubuğunun yanındaki 3 çizgiye tıklayın
 • Seçenekleri seçin
 • Dil Ayarlarına gelip seç butonuna basın
 • Varsayılan dili en yukarıya taşıyın
 • Tarayıcıyı yeniden başlayıp test edin.

Firefox dil ayarları

 

308 yönlendirme

308 yönlendirmeler 301 yönlendirme ile aynı kalıcı taşındı yanıtını vermekle beraber POST’tan GET’e geçişe izin vermemektedir. Bu yönlendirme sistemler indirme siteleri gibi bazı indirme siteleri için uygun değildir. Arama motorları tarafından 301 yönlendirme gibi algılanıyor olsalar da, mecbur kalınmadıkça 301 yönlendirme kullanılmalıdır.

Eski konuyu yeni konuya yönlendirme

Daha önce yazmış olduğumuz 301 yönlendirme teknikleri başlıklı konumuzu bu yazımızda güncellediğimiz için, Eski konu URL linkini yeni Konu URL linkine güncelledik.

htaccess kod dosyası içerisine eklediğimiz kod:

RedirectMatch 301 /301-yonlendirme-teknikleri/ https://upgo.com.tr/301-yonlendirme-ve-http-yonlendirme/

Satırlarını ekledik ve eski konumuzu yeni konumumuza 301 yönlendirmesini yapmış olduk.

Geçici Yönlendirmeler

Geçici yönlendirmeler sayfalarınızın bakım, düzenlemelerinde gelen ziyaretçilere alternatif sayfalara veya bakım sayfalarına yönlendirmekte işinize yarayacaktır. Ürün satan bir internet sitesinde stokta uzun süre yer almayacak bir ürün için alternatif olarakta tercih edilebilir. Geçici yönlendirmeler HTTP 302 vve 307 yanıt durum kodlarıdır.

302 yönlendirme

302 yönlendirme 301 yönlendirme için kullanılan aynı kodlar ile kullanılabilir. Tüm temelleri aynı olmakla beraber bu yönlendirme biçiminde 301 yönlendirmeden farklı olarak tarayıcı ve arama motorları eski URL adresi önbellekte tutacaktır. Eğer eski önbelleğin tamamen silinmesi isteniyorsa 301 yönlendirme kullanılabilir.

307 yönlendirme

307 yönlendirme, 302 yönlendirme ile aynı işlemi yapar. Tek farkı 308 yönlendirme işleminde olduğu gibi POST’tan Get’e geçişe izin vermemesidir.

301, 302, 307, 308 yönlendirme kodları arasındaki farklar

Sonuç:

Sitenizin arama motorları botları tarafından doğru taranabilir ve oluşturulabilir olması açısından yönlendirme kodlarına son derece hakim olmalı ve hata yapmamaya özen göstermelisiniz. 301, 302 ve diğer yönlendirme türleri hakkında verdiğimiz örneklere bakarak, sitenizde uygulamanızı tavsiye ederiz. Takıldığınız noktalar ve görüşleriniz için lütfen yorum alanından bildirim yapınız.

Author:
SEO ve Dijital Pazarlama Ajansı
Comments
 • 301 Yönlendirmeleri ile alakalı, bilgilerini tazelemek isteyenler ve yeni kullanıcılar için anlamlı ve açıklayıcı bir makale olmuş elinize sağlık.

 • 301 Yönlerdirmesi İle İlgili Bilgileri Öğrenmek Ve Bilgilerini Tazelemek İsteyenler İçin Müthiş Açıklayıcı Olmuş Elinize Sağlık İyi Günler Dilerim.Başarılarınızın Devamını Dilerim…

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Teklif Al

Bize projenizi anlatın. En kısa süre içerisinde tarafınıza dönüş yapacağız.